Magda Karasek for Janina Warsaw

model: Magda Karasek

clinet: Janina Warsaw

photo: Magdalena Kozicka